Tom Ford Tobacco Vanille

6.175.000

Hương đầu: Hương cay, Thuốc lá
Hương giữa: Cacao, Đậu Tonka, Hương Vanilla, Hoa thuốc lá
Hương cuối: Hương gỗ, Hoa quả sấy

Tom Ford Tobacco Vanille

6.175.000