Narciso Rodriguez For Her

2.375.000

Phong cách : Nữ tính, Quyến rũ, Nhẹ nhàng

Nhóm hương : Xạ hương, Hoa cam, Hoa mộc, Hổ phách

Hương Đầu: Hoa mộc, Hoa cam Châu Phi, Cam Bergamot

Hương giữa: Xạ hương, Hổ phách

Hương cuối: Cỏ hương bài, Hương Vani, Cây hoắc hương

Narciso Rodriguez For Her

2.375.000

Danh mục: