Bond No 9 New York Musk Emerald Swarovski Shooting Star

23.750.000

Dung tích: 100ml

Giới tính: Unisex 

Mùi hương:

  • Hương đầu: Hoa bưởi, quả lý chua đen
  • Hương giữa: Hoa mộc tê, hoa huệ lục, nhục đậu khấu
  • Hương cuối: Xạ hương, cây hoắc hương, gỗ đàn hương, cỏ hương bài .
Bond No 9 New York Musk Emerald Swarovski Shooting Star

23.750.000